loading

Dani-tech elstyringer

Dani-tech udvikler, sammen med kunden og JE Electronic, el-styringer til vore hydrauliske og mekaniske produkter, samt til forskellige andre applikationer. Vi kan hermed levere, og rådgive, om en komplet løsning – klar til brug, efter princippet "plug-and-play". Fordelen er, at kunden kun har én leverandør. Medarbejderne i Dani-tech, er inde i de problemstillinger, der kan være i forbindelse med udvikling af el-styringer til konkrete maskiner, og har, via JE Electronic, den fornødne back-up til, at kunne udvikle det optimale produkt.

Der lægges større og større vægt på brugervenlighed, ikke mindst igennem det rigtige software. Dani-tech bruger i stigende grad ressourcer, indenfor dette område.

Dani-tech’s styringer anvendes i dag, i mange forskelligartede løsninger, inden for industri og bygningsautomation. Bl.a. som komplette styresystemer til mælkebiler, grisebiler, renovationsbiler, affaldskomprimatorer, lagerautomater, personlifte, trappelifte, læsseramper, løfteborde, tip/kip systemer, diverse landbrugsma-skiner, skovspil og mobile kraner.

je-domicil

Samtlige styringer udvikles fra bunden, dvs. fra idé til specifikation og efterfølgende udvikling af hard- og software, PC interface mv. Der udvikles også relevant testudstyr, der sikrer en løbende, ensartet og høj kvalitet i produktet.

Gennem en årrække, har Dani-tech udviklet en serie af meget fleksible industristyringer, omfattende teknologier som GSM og GPS til trådløs overførsel og positionsbestemmelse af systemerne. Afhængig af kundeønsker, vil der være mulighed for overførsel af data, fra styringerne til internettet, og mulighed for at styre og overvåge styringerne, direkte fra internettet.


  • Log ind for brug af indkøbsfunktionen!


  •    
     
  • Husk mit log ind


  • Log ind og få adgang til nedenstående funktion.


  • Hvad betyder symbolerne?