loading

 

Nye støjsvage tandhjulspumper fra Bondioli & Pavesi

MUSTPumper

 

Støjsvage tandhjulspumper serie Z - Aluminiumshus
Støjsvage tandhjulspumper serie X - Støbejernshus

 

Must som i Modular, Universal, Silence, Technology.

Modular fordi man kan kombinere støjsvage pumper med standard pumper, hvad enten det er med aluminiums- eller støbejernshus. Universal fordi de er opbygget efter samme koncept som standard pumperne og derfor anvendes samme type akselender, frontflanger, ventiler og tilbehør som standard pumperne type HPL og HPG. Silence for den væsentlige støjreduktion. Technology som udspringer fra Bondioli & Pavesi teknologi og store ekspertise i fremstilling af tandhjul.

 

Hvad er støj?

I hydrauliske systemer kan man sædvanligvis høre en støj, som er relateret til en eller flere komponenter i systemet. Der i blandt er tandhjulspumpen en væsentlig kilde til det samlede støjindtryk fra det hydrauliske system. Den støj pumpen frembringer, kan opdeles i to grupper som kaldes den "luftbårne støj" og den "væskebårne støj". Den "luftbårne støj" kommer direkte fra pumpen og høres som en mekanisk støj. Den "væskebårne støj" er frembragt af pulsationer i pumpe flowet og den støj er oftest den primære støjkilde i systemet.

 

Luftbåren støj.

Den "luftbårne støj" frembringes af tandhjulssættet i pumpen og skyldes tolerancer, indgrebsprofilen samt bearbejdningsgraden af tændernes overflade. I standard serien type HPL har tandhjulssættet lige skårne tænder med en evolvent profil, samt en god overfladebehandling. De støjsvage pumper type HPZ og HPX har, for at eliminere den "luftbårne støj", ikke kun finere tolerancer og dermed reduceret slør, men også en spiralformet evolvent tandprofil og en meget fin overfladebehandling af overfladen. Dette giver en kontinuerlig og jævn trykopbygning af olien, når den transporteres fra suge til højtryksside.

Det er takket være den specifikke geometri på tandhjulene i HPZ pumpen, som gør at trykspidser elimineres, når olien indespærres mellem tand og kammer i tandhjulssættet.

Endvidere, er antallet af tænder øget på tandhjulene i sammenligning med standard pumpen type HPL. Flere tænder på tandhjulene giver en mere konstant strømningshastighed, samt reducerer vibrationer i pumpen.

 

Væskebåren støj.

Den "væskebårne støj" er forårsaget af pulsationer i oliestrømmen som opstår, når olien passere gennem pumpen og ved trykspidser, som opstår, når olien indespærres mellem tand og kammer i tandhjulssættet. For at forstå hvad pulsationer er, er det nødvendigt at vide, hvordan en tandhjulspumpe udfører flowoverførsel fra lavt til højt tryk. En tandhjulspumpe har en begrænset antal kamre, som opstår mellem tænderne på tandhjulssættet. Disse kamre fyldes kontinuerlig med olie når tandhjulene roterer, på en omgang går olien fra at være trykløs til under tryk. Dette sker ved at olien ledes ind i et kammer mellem tænderne på tandhjulet, når den har roteret en omgang, møder dette kammer en tand på modsatte tandhjul og olien frigives på tryksiden ved at modsatte tandhjul presser olien ud af kammeret og der opstår en pulsation.

Mesh

Den spiralformede evolvente tandprofil i HPZ pumpen giver et større overlap mellem tænderne under trykopbygningen. Dette sammen med et øget antal tænder på tandhjulene, gør at pulsationerne udjævnes mere end på en standard pumpe med lige skårne tænder på tandhjulssættet.

Kurvene viser forskellen i udviklingen af pulsationer mellem en standard tandhjulspumpe og den nye støjsvage HPZ pumpe. Jo flere og større pulsationer, jo mere støj fra pumpen.

Graf 1 Graf 2

Standard HPL tandhjulspumpe - Tandhjul med              Ny HPZ tandhjulspumpe med reduceret slør og               lige skårne tænder med evolvent tandprofil.                      spiralformet evolvent tandprofil.

 

Sammenligning af støjniveauer.

HPZ serien er velegnet til alle typer applikationer indenfor industri, såvel landbrug, hvor lovgiveren indfører restriktive regler med hensyn til støjforurening og dermed forbedring af arbejdsmiljøet.

HPZ tandhjulspumpen har samme gode præstationer og pålidelighed som den gennemprøvede standard pumpe type HPL.

Forskellen i støjniveau mellem HPL og HPZ tandhjulspumpen er op til 10 db(A) afhængig af pumpestørrelse, omdrejningstal og arbejdstryk.

Graf 3

 

Tekniske data.

Graf 4

 

Anvendelsesområder.

HPZ serien er velegnet for alle typer applikationer indenfor industri og landbrug, hvor der er restriktive krav til støjniveauet. HPZ serien kan leveres i gruppe 2 og kan leveres som tandempumper og med samme brede udvalg af ventiler og flanger, som er typisk for standard serien HPL.

 • Mobil, landbrug og industri sektor
 • Værktøjsmaskiner
 • Pumpestationer
 • Lifte og trucks
 • Landbrugstraktorer

Kontakt Dani-tech på infodk@dani-tech.com (Dansk) eller infose@dani-tech.com (Svensk) for mere information angående HPL aluminiums tandhjulspumper, HPG støbejerns tandhjulspumper, HPZ og HPX støjsvage tandhjulspumper, herunder ventiler og tilbehør. Se det komplette produktprogram på www.dani-tech.com.


 • Log ind for brug af indkøbsfunktionen!


 •    
   
 • Husk mit log ind


 • Log ind og få adgang til nedenstående funktion.


 • Hvad betyder symbolerne?