loading

 

Den gamle marksprøjte kan stadig bruges

Nye regler for marksprøjter fik en fritidslandmand til at udvikle udstyr til opdatering af ældre marksprøjter


marksprøjte.jpg

Med få og enkle midler kan ældre marksprøjter opdateres, så de lever op til kravene i de nye regler om beskyttelse mod punktforurening.

Det siger fritidslandmand Lars Jensen, der er teknisk chef i den danske hydraulik- og transmissionsvirksomhed Dani-tech A/S. 

Sammen med Dani-techs leverandører har han udviklet et enkelt samlesæt, der kan bruges til opdatering af alle typer af marksprøjter.

- Jeg syntes, der manglede et alternativ til at skulle investere i en ny sprøjte, når den gamle stadig er funktionel. Så jeg satte mig ind i, hvad der egentlig skulle til, for at min gamle sprøjte kunne overholde de nye regler, fortæller Lars Jensen.

Konklusionen blev, at der i hovedtræk skal en rentvandstank, en kemi-mixer, en flowmåler og et washdownkit, hvis rengøringen skal foretages i marken - samt diverse slanger, fittings spuledyser og flervejs haner.

- I løbet af processen blev vi i Dani-tech enige om, at jeg nok ikke er den eneste, der står med problemet lige nu. Derfor besluttede vi at udvikle og hjemtage udstyr, der kan tilpasses langt de fleste marksprøjter. Det ligger klar på vores lager nu, så det er lige til at gå i gang med, når efterårets sidste sprøjtning er overstået, siger Lars Jensen.

Samarbejde med maskinhandlere

Dani-tech, som i forvejen har et samarbejde med maskinhandlere over hele landet, vil distribuere opdaterings-sættet via maskinhandlerne, der også kan være behjælpelige med monteringen.

Prisen for en opdatering varierer alt efter hvilken løsning, man ønsker, men Lars Jensen oplyser, at den kommer til at ligge omkring 10.000 til 20.000 kroner, eksklusive montering.

Når de nye regler om beskyttelse mod punktforurening træder i kraft 8. april 2010, betyder det, at mange hundrede marksprøjter kommer til at stå og samle støv landet over - også selv om de er velholdte og velfungerende og har mange år i sig endnu. En ekstra ærgrelse i disse tider for de landmænd, som skal stampe en ekstra investering på godt over 100.000,- til en ny marksprøjte op af agerjorden.

Dani-tech gruppen er en handels- og produktionsvirksomhed inden for salg af hydraulik og transmissionskomponenter og er Danmarks største leverandør af hydrauliske pumpestationer.

Dani-tech gruppen beskæftiger 85 medarbejdere i Danmark og har hovedsæde i Haderslev Erhvervspark. Herudover har Dani-tech datterselskaber i Holland og Sverige.


Artikel fra Maskinbladet.dk af journalist Jens FrandsenLæs Miljøministeriets "Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler" her

Gå til produktsiderne her

Kontakt Dani-tech og spørg efter "mekanisk afdeling" for yderligere forklaringer


  • Log ind for brug af indkøbsfunktionen!


  •    
     
  • Husk mit log ind


  • Log ind og få adgang til nedenstående funktion.


  • Hvad betyder symbolerne?