loading

Miljøpolitik

Dani-tech a/s er et handels/ingeniørfirma med egen montage- og produktionsafdeling med tilhørende lagerfaciliteter. Størstedelen af vores råvarer importeres, primært fra andre EU-lande. Produkterne som sælges er hydrauliske komponenter/units, samt mekaniske transmissions komponenter. Ca. 40 % af salget udgøres af egen produktion.

Dani-tech a/s benytter IKKE energikrævende arbejdsprocesser, men anvender udelukkende energi til rumopvarmning af kontor, værksted og lager.

 

Overordnet politik

 • Det er Dani-tech's mål, at sikre at virksomhedens aktiviteter planlægges og udføres under hensyn til det omgivende miljø!
 • Det er Dani-tech's mål, at opfordre sine leverandører til at opfylde kravene i REACH- direktivet.
 • Det er Dani-tech's mål, at sikre at virksomhedens aktiviteter planlægges og udføres, under hensyn til det enkelte individ i forsyningskæden (Code of Conduct)!
 • Det er Dani-tech's mål, at forebygge forurening og undgå uønskede miljøpåvirkninger!
 • Der er Dani-tech's mål, at overholde gældende lovgivning på miljøområdet samt de stillede myndighedskrav til virksomheden!
 • Det er Dani-tech's mål at sikre et godt arbejdsmiljø både i relation til medarbejdere samt leverandører til vores virksomhed!

 

Delpolitik

LEDELSE

 • Praktisere miljøbevidst ledelse!
 • Gøre miljøpolitik håndgribeligt og forståeligt, for alle vores medarbejdere. Medarbejderne bibringes viden og nødvendige forudsætninger for, at arbejdet bliver udført miljømæssigt forsvarligt. Endvidere at disse er bevidste om indflydelsen på det eksterne miljø samt til stadighed udvikle virksomhedens miljøpolitik!

PRODUKTION

 • Vurdere miljøpåvirkningerne før en ny aktivitet iværksættes!
 • Vælger råvarer, produktionsprocesser og hjælpestoffer, under hensyntagen til disses påvirkning af miljøet!
 • Forebygge forurening fra virksomheden gennem overordnet styring af produktionen!
 • Affald fra virksomheden såsom plast, pap, metalskrot, olierester mm. afsættes til genbrugs virksomheder!

LEVERANDØRER

 • Så vidt muligt, benyttes leverandører der er ISO14000 certificeret. Dette synliggøres på vores hjemmeside!

INTERNT ARBEJDSMILJØ

 • Overordnet mål er NUL anmeldte arbejdsskader/år!
 • Undgå akut opståede arbejdsskader, samt nedslidninger. Dette gøres ved bl.a. at benytte højdejusterbare montageborde, ergo-måtter ved faste arbejdssteder, kran og andet løfteredskab, samt minimere ensidig gentagen arbejde/EGA!
 • Modtage rådgivning fra Bedriftsundhedstjenesten/BST via vores medlemskab!
 • Anvende personlige værnemidler, hvor dette er relevant!
 • Til stadighed at have stor focus på anvendte hjælpestoffer (SI-datablade og Arbejdspladsbrugsanvisninger)!
 • Til stadighed at have stor focus på udarbejdede Arbejdspladsvurderinger (APV)!
 • Foretage årlig Arbejdsmiljødrøftelse i AMO-gruppen!
 • Sikre at lovpligtige eftersyn af trucks, kraner, løfteborde, porte mm., gennemføres!

9/7-2012


 • Log ind for brug af indkøbsfunktionen!


 •    
   
 • Husk mit log ind


 • Log ind og få adgang til nedenstående funktion.


 • Hvad betyder symbolerne?